1. DATA PRIBADI                                                                                                                                                                                                                                                                                     2. KELUARGA

Nama                                                                                         : Ir. H. Sulwan Aboenawas, M.Si                                                                                                                                      Nama Istri                   : Yosin Ngii, SKM, M.Kes

Tempat & Tgl Lahir                                                                  : Kendari, 1 April 1963                                                                                                                                                       Nama Anak                 : 1. Muh. Naufal Ghaly Abunawas

NIP                                                                                             : 19630401 199203 1 016                                                                                                                                                                                         2. Norina Ignusia GA Abunawas

Jenis Kelamin                                                                          : Laki-Laki                                                                                                                                                                           Nama Ayah                 : Abunawas

Agama                                                                                      : Islam                                                                                                                                                                                  Nama Ibu                    : Hj. Djuhariah

Suku Bangsa                                                                           : Tolaki                                                                                                                                                                                 Saudara Kandung      : 1. Dr. H. Lukman Abunawas, SH., M.Si, MH

Alamat Rumah                                                                        : Jl. Liambo, RT 002/RW 000, Kel. Arombu, Kab. Konawe                                                                                                                                      2. Dra. Hj. Yusniati Abunawas, M.Si

Pekerjaan                                                                                : PNS

Status Perkawinan                                                                : Kawin

Jabatan saat ini                                                                     : Pj. Bupati Kolaka Timur

Pangkat dan Golongan                                                        : Pembina Utama Madya, IV/d

 

3. PENDIDIKAN

SDN 1 Kemaraya 1969-1975

SMPN 1 Kendari 1977-1979

SMAN 1 Kendari 1979-1982

Fakultas Pertanian UHO 1990

Jurusan Pemerintahan STIA Mandala Indonesia 2005